gewoonUNIEK matriXcoaching
Uw beleving is het uitgangspunt!
WelkomMatriXcoachingAutisme Gastenboek
Autisme
Autisme Spectrum Stoornis

Autisme is een ontwikkelingsstoornis die zich kenmerkt door beperkingen in de communicatie en sociale interactie. Waar taal meestal geen probleem vormt voor mensen met autisme en een normale begaafdheid, is het toekennen van betekenis aan woorden dat vaak wel. Omdat zij alles letterlijk nemen, kunnen mensen met een stoornis in het autistisch spectrum goed omgaan met alles wat letterlijk en concreet is. Hoe abstracter de begrippen, hoe moeilijker het wordt.

Kinderen of volwassenen die de diagnose PDD-NOS, Asperger of ‘aan autisme verwant’ hebben gekregen, zijn goed te coachen met de MatriXmethode. Iedereen heeft immers een individuele beleving, een eigen interne strategie die veranderd kan worden.

Naast coaching volgens de matriXmethode bij bied ik (individuele) begeleiding en ondersteuning in de thuissituatie bij kinderen en volwassenen met een autisme spectrum stoornis; hiervoor verwijs ik u graag naar mijn andere website www.gewoonuniek.com
WelkomMatriXcoachingAutisme Gastenboek