gewoonUNIEK matriXcoaching
Uw beleving is het uitgangspunt!
WelkomMatriXcoachingAutisme Gastenboek
ADHD
Angsten
Autisme
Boosheid
Dyslexie/dyscalculie
Faalangst
Leerproblemen
Faalangst

Faalangst

Faalangst is angst om in de ogen van anderen tekort te schieten. De één uit dat op een passieve manier; hij begint ergens niet aan uit angst te falen/het niet perfect uit te kunnen voeren. De ander uit het actief; hij begint ergens aan, maar is niet succesvol omdat de angst in de weg zit.

Bij faalangst is er sprake van een overmatige bezorgdheid of angst die niet in verhouding staat tot de gebeurtenis. Het kind of de volwassene legt de lat te hoog en stelt te hoge eisen aan zichzelf. Personen met faalangst hebben vaak een negatief zelfbeeld en zijn ervan overtuigd dat ze niets kunnen en niets weten.

Zij verwachten en eisen te veel van zichzelf. Ze zijn vaak perfectionistisch en het is eigenlijk nooit goed genoeg. Ook de omgeving stelt vaak hoge eisen en verwacht betere prestaties. Dit kost veel energie en sommigen manifesteren zelfs klachten die doen denken aan een burn-out.

Omdat faalangstige mensen negatieve gedachten hebben over zichzelf en over de taak die zij moet gaan doen, krijgen zij het gevoel tekort te schieten. Met behulp van de MatriXmethode kunnen deze eigen gedachten en zelf gecreëerde gevoelens worden veranderd, waardoor de faalangst verdwijnt. Door de MatriXmethode krijgt iemand een realistischer beeld van zijn prestaties, waardoor er meer zelfvertrouwen komt.

WelkomMatriXcoachingAutisme Gastenboek